Distrialacant – Instalación fotovoltaica de 50KW conectada a red